Waarschuwings stickers

Waarschuwingsstickers worden ook wel gevaren stickers genoemd en hebben een driehoekige vorm. Ze zijn herkenbaar aan de gele kleur, de zwarte rand en het pictogram in het midden wat aangeeft welk gevaar er aanwezig is. De gevaren sticker kan worden aangebracht bij de toegang van een ruimte om een algemeen gevaar aan te duiden of op een machine om te waarschuwen voor een specifiek gevaar. Door de waarschuwingssticker worden mensen zich bewust van een gevaar dat ze anders niet herkennen.

... Lees meer
Producten 1-24 van 83
Sorteer op

Waarschuwingsstickers voor iedere ruimte

Waarschuwingsstickers zijn geschikt om te gebruiken in vrijwel alle werkomgevingen, waaronder ook het laboratorium. Dit type pictogram kenmerkt zich door het opgepast symbool. Gevaren stickers kunnen in verschillende categorieën verdeeld worden. In de categorie elektriciteitsgevaar staan stickers waarbij opgepast moet worden voor elektrische spanningen. Ook zijn waarschuwingsstickers voor machines belangrijk. Deze stickers geven aan waarvoor opgepast moet worden bij de desbetreffende machine. Daarnaast zijn er nog diverse andere categorieën. Dit zijn onder andere gevaar voor handen, algemene waarschuwingsstickers en chemisch en biologisch gevaar. 

Meer veiligheid met waarschuwingsstickers

Voorkom bedrijfsongevallen en andere gevaarlijke situaties door goed gebruik te maken van zowel waarschuwingsstickers als waarschuwingsborden. U vindt bij InstruLabo een ruim aanbod aan waarschuwingspictogrammen. De gele pictogrammen zijn goed opvallend en waarschuwen de medewerkers en eventuele omstanders voor de mogelijke gevaren. De stickers zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. 

Soorten waarschuwingsstickers

GHS01 (Explosieve stoffen)

De waarschuwingsetiketten GHS01 staan voor explosieve stoffen. GHS01 explosieve stoffen zijn producten die tot zeer snelle verbranding komen waardoor deze kunnen exploderen. Het is verplicht om explosieve stoffen te voorzien van een GHS sticker of GHS-bord. Het gevaarsymbool met daarop een afbeelding van een ontploffing herinnert eraan om voorzichtig met de stof om te gaan wanneer deze bijvoorbeeld verscheept wordt.

GHS02 (Ontvlambare stoffen)

De waarschuwingsetiketten GHS02 staan voor ontvlambare stoffen. Producten waarop een GHS02 pictogram zit zijn snel of licht ontvlambaar in de buurt van een warmtebron, vonk of open vuur. Hierbij kan gedacht worden aan brandende sigaret of elektrische schakelaar. Om te voorkomen dat mensen brandwonden oplopen is het verplicht om een GHS02 bord of sticker te gebruiken. 

GHS03 (Oxiderende stoffen)

De waarschuwingsetiketten GHS03 staan voor oxiderende stoffen. GHS03 oxiderende stoffen zijn stoffen die bij met name brandbare stoffen heftig kunnen reageren. Hierbij komt er erg veel warmte vrij. Het gevaarsymbool met daarop een oxiderende stof geeft aan dat het product mogelijk gevaarlijk kan zijn voor mensen. Met het product moet dus voorzichtig omgegaan worden. U kunt een GHS03 sticker voor oxiderende stoffen terugvinden op producten met chloorgas of zuivere zuurstof. 

GHS04 (Gassen onder druk)

De waarschuwingsetiketten GHS04 staat voor “gassen onder druk”. Samengeperste, vloeibare en sterk gekoelde gassen vallen onder de categorie producten GHS04. Deze verzamelnaam voor dit soort artikelen is GHS04 gassen onder druk. Er moet een gevaarsymbool op deze artikelen zitten, omdat deze bij blootstelling aan hoge temperaturen kan leiden tot ontploffing en verbranding. Dit maakt dat gassen onder druk een direct gevaar vormen kunnen vormen van de omgeving ervan. Het is dan ook verplicht om een GHS04 etiket te gebruiken voor dit soort producten.

GHS05 (Bijtende stoffen)

GHS05 staat voor bijtende stoffen. Om corrosieve en bijtende stoffen aan te duiden wordt gebruikt gemaakt van een GHS05 etiket. Met bijtende stoffen worden stoffen bedoeld die bij aanraking met de huid een vernietigende of onherstelbare schade achterlaten. Dit gebeurt vaak in de vorm van brandwonden. Een goed voorbeeld van een corrosieve stof is gootsteenontstopper. Om dit soort ongelukken te voorkomen is er internationaal afgesproken dat dit soort producten voorzien moeten worden van een GHS05 sticker bijtende stoffen.

GHS06 (Giftige stoffen)

De waarschuwingsstickers GHS06 staan voor “giftige stoffen. De officiële benaming voor het gevarensymbool met doodshoofd is GHS06 giftige stoffen. Deze stoffen zijn voor mensen giftig om in te ademen en slikken. Wanneer een dergelijk product wordt ingeslikt, is een acute dodelijke afloop mogelijk. Dit maakt dat een GHS06 pictogram verplicht is om te gebruiken op deze giftige stoffen. Zorg er dus altijd voor dat op giftige stoffen of in de ruimte deze waarschuwingsetiketten duidelijk naar voren komen.

GHS07 (schadelijke / irriterende stoffen)

De GHS07 waarschuwingsetiketten staan voor gevaar schadelijke / irriterende stoffen. Met het bord of de waarschuwingssticker wordt aangeduid “gevaar voor de gezondheid/gevaarlijk voor de ozonlaag. Verder wordt met dit waarschuwingsetiket aangegeven dat het allergische huidreactie of ernstige oogirritatie kan veroorzaken, dat het schadelijk kan zijn bij inslikken of inademen en dat het schadelijk kan zijn voor het milieu. 

GHS08 (Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen)

Het waarschuwingsetiket GHS08 staat voor: “lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen”. Deze GHS08 waarschuwingsetiketten zijn noodzakelijk voor in het laboratorium om goed aan te kunnen duiden wanneer en in welke ruimtes er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Met de GHS08 waarschuwingsetiketten wordt de kans op ongelukken verkleind en bevindt iedereen zich in een veiligere werkomgeving.

GHS09 (Gevaarlijk voor milieu)

GHS09 staat voor “gevaarlijk voor het milieu”. Het gevaarsymbool voor milieugevaarlijke stoffen wordt dus aangeduid met de code GHS09. Deze code is zichtbaar aan het pictogram van een dode boom en vis door het toedoen van een milieugevaarlijke stof. Milieugevaarlijke stoffen tasten de fauna, flora en de ozonlaag aan. Het is dan ook verboden om dit soort stoffen in de natuur te dumpen. Door een GHS09 sticker worden mensen bewust gemaakt van het mogelijke gevaar van deze stof.

Waarschuwingsstickers bij InstruLabo

Bij InstruLabo hebben wij alle benodigdheden voor in het laboratorium. Dit varieert van een ruim assortiment aan chemicaliën, tot diverse pompen en ook voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen die het werk in het laboratorium een stuk veiliger maakt. In ons ruime assortiment aan bescherming en veiligheid vindt u ook voldoende waarschuwingsstickers. Deze vindt u bij ons in veel verschillende soorten. Bekijk de volledige collectie voor alle onze verschillende soorten waarschuwingsstickers.

Waarschuwingsstickers kopen?

Heeft u interesse in de waarschuwingsstickers van InstruLabo of in één van de andere chemicaliën of producten die wij aanbieden? Neem indien u nog twijfelt of vragen heeft zeker even contact met ons op. Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen.

Search engine powered by ElasticSuite