Azide

Een azide is een chemische verbinding die het azide-ion N3− in ionaire verbindingen bevat of de azidegroep in covalente verbindingen bevat. Aziden kunnen als zouten beschouwd worden van het zuur waterstofazide. De oplosbaarheid van de stof in water lijkt op die van de halogeniden. Er zijn aziden bekend van een aantal metalen en de verbindingen ontleden bij verhitting. Er zijn ook organische aziden mogelijk. Deze hebben een R-N3 structuur en ze splitsen gemakkelijk stikstofgas af.

... Lees meer
6 producten
Sorteer op

Toepassingen

Azide kent verschillende toepassingen in verschillende industrieën. De stof wordt ook gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria als biocide. Verder gebruiken laboratoria azide bijvoorbeeld om reacties te versnellen of stoffen aan te tonen.

Veiligheid rond azide

Net zoals bij alle chemicaliën is het ook bij azide van belang om voorzichtig te werk te gaan. Draag om blootstelling aan de stof te voorkomen daarom ook altijd voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen zoals beschermende handschoenen, lichaamsbescherming en oogbescherming

Indien de stof toch in contact met de huid komt is het belangrijk om deze goed te wassen met water en er moet een arts geraadpleegd worden. Na oogcontact met azide is het belangrijk om deze goed te spoelen en bij twijfels of aanhoudende klachten moet er een arts geraadpleegd worden. Na inslikken van de stof is het belangrijk om de mond te spoelen met voldoende water en moet er een arts geraadpleegd worden. Bij inademing moet er direct een arts geraadpleegd worden en bij ademhalingsklachten of ademstilstand moet er  kunstmatige beademing worden toegepast. 

De belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten van blootstelling aan azide zijn irriterende effecten, misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, bewusteloosheid, storing van de bloedsomloop en acute ademnood. 

Azide bij InstruLabo

Bij InstruLabo vindt u alle benodigdheden voor in het laboratorium. U vindt bij ons een ruim assortiment aan diverse chemicaliën. Daarnaast hebben we ook nog allerlei producten die het werken met deze chemicaliën veiliger maken. Deze vindt u terug in de collectie bescherming en veiligheid. Verder vindt u ook nog verschillende koude en warmte apparaten en optische instrumenten bij InstruLabo. Ook vindt u meerdere opties aan azide bij ons. Deze vindt u bij ons in verschillende soorten en hoeveelheden. Bekijk onze hele collectie om alle opties te zien. 

Azide kopen?

Heeft u interesse in het azide van InstruLabo of in één van onze andere producten? Neem indien u nog twijfelt of vragen heeft over onze producten of service zeker even contact met ons op! Bij InstruLabo hebben professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen.

Search engine powered by ElasticSuite