Eriochroomzwart T

Eriochroomzwart T staat ook wel bekend onder de naam Eriochrome Black T of onder de afkorting EBT. De stof is een complex organisch anion dat vaak wordt gebruikt als een indicator voor verschillende analytische procedures. Eriochroomzwart T wordt in het laboratorium vaak gebruikt voor de bepaling van kationen zoals calcium en ijzer. Bij de aanwezigheid van calciumionen toont de stof een roodachtige kleur en bij de aanwezigheid van ijzerionen toont de stof een blauwe kleur. De kleurverandering van Eriochroomzwart T is zeer gevoelig en kan worden gebruikt om lage concentraties van deze ionen te detecteren. 

... Lees meer
3 producten
Foto-tabel Lijst
Sorteer op

Toepassingen van Eriochroomzwart T

Een van de belangrijkste toepassingen van Eriochroomzwart T is de bepaling van calciumionen in bloedanalyses en urineanalyses. De stof kan ook worden gebruikt bij de bepaling van ijzerionen in water- en bodemmonsters. Bovendien wordt Eriochroomzwart T vaak gebruikt als indicator voor titraties met complexvormende liganden zoals EDTA.

Is Eriochroomzwart T gevaarlijk?

Hoewel Eriochroomzwart T geen hele gevaarlijke stof, dient het product niet gebruikt te worden waar het in contact met voedsel kan komen of voor privédoeleinden. Eriochroomzwart T is een brandbare stof en kan dan ook ontvlammen door ontstekingsbronnen. Houd de stof daarom altijd weg bij open vuur, vonken en grote hitte.

Net als bij andere chemicaliën is het ook bij Eriochroomzwart T belangrijk om voorzichtig aan het werk te gaan. Zorg daarom altijd voor voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen om blootstelling aan de stof te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beschermende handschoenen, lichaamsbescherming en oogbescherming. 

Komt u onverhoopt toch in aanraking met Eriochroomzwart T, zorg dan dat u onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen treft:

  • Trek verontreinigde kleding uit.
  • Zorg bij inademing voor frisse lucht.
  • Spoel de huid af met water bij huidcontact.
  • Spoel de ogen minimaal 10 minuten schoon met schoon, vloeiend water terwijl de oogleden worden opengehouden.

De belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten na blootstelling aan Eriochroomzwart T zijn irritatie, misselijkheid, braken, buikpijn, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid, slaperigheid, narcotische werking, verlies van de oprichtreflex en ataxie (evenwicht en de bewegingscoördinatie). Houdt u klachten, aanhoudende symptomen of twijfels over aan contact met Eriochroomzwart T? Raadpleeg dan altijd een arts.

Eriochroomzwart T kopen bij InstruLabo

Bij InstruLabo vindt u alle benodigdheden voor in het laboratorium, waaronder een ruim assortiment aan verschillende chemicaliën. Ook vindt u meerdere opties aan Eriochroomzwart T bij ons. Bekijk de hele collectie om alle opties te zien. 

Bent u geïnteresseerd in het Eriochroomzwart T van InstruLabo of in een van de andere chemicaliën of laboratorium artikelen die we aanbieden? Neem indien u nog twijfelt of vragen heeft zeker even contact met ons op. Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen bij het vinden van de juiste artikelen.

Search engine powered by ElasticSuite