Heptaan

Heptaan wordt ook wel n-heptaan genoemd en is een alkaan. De brutoformule van deze stof is C7H16 en het wordt verkregen uit aardolie. Bij kamertemperatuur is het een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur. Het is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan. Het prefix van heptaan is hept- en dit geeft aan dat het molecuul zeven koolstofatomen bevat, terwijl het achtervoegsel -aan aangeeft dat de koolstofketen alleen uit enkelvoudige bindingen bestaat. 

... Lees meer
10 producten
Sorteer op

Toepassingen heptaan

Heptaan is een vloeibare en kleurloze stof. Het heeft een smeltpunt van -90,61 °C en een kookpunt van 98,42 °C. De stof is onoplosbaar in water. Heptaan wordt in laboratoria veel gebruikt als een niet-polair oplosmiddel. Als vloeistof is het ideaal voor transport en opslag. Verder wordt het ook gebruikt bij de vetvlektest. Hier wordt heptaan gebruikt om een olievlek op te lossen om de eerdere aanwezigheid van organische verbindingen op gekleurd papier aan te tonen. Dit wordt gedaan door het bevlekte papier voor ongeveer 30 seconden in een heptaan oplossing te schudden. 

Gevaren rond heptaan

Heptaan kan bij te veel blootstelling gevaarlijk zijn. Acute en uitgestelde symptomen en effecten kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en een narcotische werking. Zorg daarom altijd voor voldoende veiligheidsmaatregelen tijdens het werken met heptaan. Denk hierbij aan bescherming zoals beschermende kleding, beschermende handschoenen en oogbescherming.

Komt de stof toch terecht op de huid, spoel deze dan goed af met water. In geval van huidirritatie is het belangrijk om een arts te raadplegen. Na inademing van de stof is verse lucht van belang. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen moet er een arts geraadpleegd worden. Bij oogcontact met heptaan moeten deze voorzichtig worden gespoeld met water en bij twijfel of aanhoudende klachten moet er een arts geraadpleegd worden. Bij inslikken van de stof moet er direct een arts geraadpleegd worden. Bij braken moet er ook op aspiratiegevaar gelet worden.  

Heptaan is ook een lichtontvlambare stof. Het is dus belangrijk om de stof verwijderd te houden van hete oppervlakken, warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 

Heptaan bij InstruLabo

Bij InstruLabo verkopen we alle benodigdheden voor in het laboratorium. Dit varieert van veel verschillende chemicaliën tot diverse pompen en verschillende beschermingsmiddelen. Zo hebben wij dus ook een ruim assortiment aan heptaan. Deze alkaan vindt u bij ons in verschillende mengsels, merken en hoeveelheden. Bekijk de volledige collectie om alle opties te bekijken. 

Heptaan kopen? 

Heeft u nog vragen over het heptaan van InstruLabo of over één van onze andere producten? Neem dan zeker contact met ons op! Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen!

Search engine powered by ElasticSuite