Methyleenblauw

Methyleenblauw is een chemische substantie die in de medische wereld ook wel methylthionine wordt genoemd. De stof heeft als brutoformule C16H18CIN3S en staat ook bekend onder de naam mehthyl(een)thioniniumcloride. Methyleenblauw is een zout dat als medicijn en als kleurstof gebruikt kan worden. In een geoxideerde toestand is methyleenblauw diepblauw van kleur. De stof wordt onder andere in de microbiologie gebruikt voor het aankleuren van preparaten. Oplossingen van de stof worden in de analytische chemie veel als redoxindicator gebruikt.

... Lees meer
Producten 1-24 van 38
Foto-tabel Lijst
Sorteer op

Toepassingen van methyleenblauw

Methyleenblauw wordt veel gebruikt in de microbiologie. Die komt doordat methyleenblauw een dode cel wel kleurt, maar een levende niet. De stof wordt daarnaast goed opgenomen door kleistoffen en organische stoffen. Ook kan methyleenblauw worden gebruikt om schimmels en parasitair protozoa te doden. Dit gebeurt vaak in combinatie met andere stoffen.

In medische situaties wordt methyleenblauw gebruikt in gevallen van onder andere methemoglobinemie of hypoxie. Daarvoor wordt methylthionine opgelost in een glucoseoplossing en met een infuus ingebracht. Over het algemeen is deze behandeling met methyleenblauw niet gevaarlijk, maar extra voorzichtigheid is nodig bij mensen met niet-optimaal werkende nieren. Daarnaast kunnen er enkele bijwerkingen optreden bij het toedienen van methyleenblauw, waaronder een anafylactische reactie, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, oprispingen en groenblauwe verkleuring van de urine.

Wat doet methyleenblauw?

Methyleenblauw is een synthetische kleurstof die gebruikt wordt als een indicator in chemische reacties en als een behandeling voor vergiftiging door cyanide en methemoglobinemie. Het wordt ook gebruikt als een kleurstof voor biologische preparaten en in de microbiologie.

Waar zit methyleenblauw in?

Methyleenblauw is een organische kleurstof die van nature niet voorkomt in voedingsmiddelen en dranken. Het wordt echter gebruikt als een kleurstof voor medicijnen en als een reagens bij laboratoriumexperimenten. Methyleenblauw wordt ook gebruikt als een antiseptisch middel en als een behandeling voor bepaalde medische aandoeningen, zoals methemoglobinemie en malaria. Het kan ook worden gebruikt als een kleurstof voor textiel, papier en inkt. Methyleenblauw wordt soms gebruikt als een kleurstof in sommige cosmetica en haarverzorgingsproducten, maar wordt over het algemeen niet beschouwd als veilig voor inwendig gebruik. Bij inademing of inname kan methyleenblauw schadelijke effecten hebben op de gezondheid, zoals irritatie van de luchtwegen en gastro-intestinale problemen.

Is methyleenblauw gevaarlijk?

Zoals hierboven al benoemd, is het gebruik van methyleenblauw in medische situaties meestal niet gevaarlijk. Zaak is wel dat de stof in de juiste oplossing wordt gebruikt en in beperkte hoeveelheden. Medisch specialisten zijn ervoor opgeleid om veilig met methyleenblauw te werken.

Methyleenblauw is gevaarlijk wanneer de stof op onjuiste manier wordt gebruikt of toegediend. In dat geval geldt het volgende voor de stof:

  • Schadelijk bij inslikken
  • Veroorzaakt huidirritatie
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Symptomen van blootstelling aan methyleenblauw kunnen zijn braken, misselijkheid en krampen. Bij inademing van de stof is het van belang om voor voldoende frisse lucht te zorgen en bij twijfel of aanhoudende klachten moet er een arts geraadpleegd worden. Bij huidcontact met de stof moet deze met water worden afgespoeld en bij twijfel of aanhoudende klachten moet er een arts geraadpleegd. Als methyleenblauw in de ogen terecht komt dan moeten deze met water worden gespoeld en bij twijfels of aanhoudende klachten moet er een oogarts geraadpleegd worden. In het geval van inslikken van de stof moet de mond met water worden gespoeld. Dit kan alleen als de persoon in kwestie bij bewustzijn is. Ook moet er onmiddellijk een arts geraadpleegd worden.

Draag tijdens het werken met methyleenblauw voldoende bescherming om zo veilig mogelijk aan het werk te kunnen gaan. Denk aan beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming. 

Methyleenblauw kopen?

Bent u geïnteresseerd in het methyleenblauw van InstruLabo of in een van onze andere producten? Neem bij twijfels of vragen zeker contact met ons op. We hebben bij InstruLabo professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen. 

Search engine powered by ElasticSuite