Naftaleen

Naftaleen is een bicyclische aromatische koolwaterstof. Het komt voor als een witte, vaste stof met een karakteristieke, teerachtige geur en de stof sublimeert al bij kamertemperatuur.  De formule van naftaleen is C10H8. De stof wordt gewonnen uit de middelste fracties van steenkoolteer, bruinkool, houtteer en kraakgas. In steenkoolteer is naftaleen verhoudingsmatig de grootste component. Naftaleen komt ook voor in aardolie en andere fossiele brandstoffen en het ontstaat bij de verbranding van hout en tabak.  

... Lees meer
2 producten
Sorteer op

Kenmerken van naftaleen

Naftaleen is goed oplosbaar in benzeen, koolstofdisulfide, di-ethylether, tolueen, xyleen en chloroform, maar slecht oplosbaar in water en ethanol. De stof heeft een smeltpunt van 80,55 °C, een kookpunt van 218 °C en een ontbrandingstemperatuur van 540 °C.

Naftaleen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de synthese van ftaalzuuranhydride, dat gebruikt wordt voor de synthese van oplosmiddelen, kunststoffen en brandstoffen. 

Veiligheid rond naftaleen

Net zoals bij alle chemicaliën is het ook bij naftaleen belangrijk om veilig te werk te gaan. Draag daarom altijd beschermende handschoenen, lichaamsbescherming en oogbescherming

Indien de stof toch in aanraking komt met de huid, moet deze met veel water en zeep worden gewassen. In het geval van huidirritatie moet er een arts geraadpleegd worden. Bij oogcontact met naftaleen, moeten de ogen met water worden afgespoeld en bij twijfel of bij aanhoudende symptomen moet er een arts geraadpleegd worden. Na inslikken van de stof moet de mond met water worden gespoeld, dit kan alleen als de persoon in kwestie bij bewustzijn is. Ook moet er onmiddellijk een arts geraadpleegd worden.

De belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten van blootstelling aan naftaleen zijn maagdarmklachten, braken, milde huidirritatie, hoofdpijn en duizeligheid. 

Naftaleen bij InstruLabo

Bij InstruLabo vindt u alle benodigdheden voor in het laboratorium. Dit varieert van een ruim assortiment aan chemicaliën, tot diverse pompen en ook voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen die het werk een stuk veiliger maakt. In ons ruime assortiment aan chemicaliën vindt u ook naftaleen. Bekijk de volledige collectie om te zien welke opties we allemaal hebben. 

Naftaleen kopen?

Bent u geïnteresseerd in het naftaleen van InstruLabo of in één van onze andere producten? Neem indien u nog twijfelt of vragen heeft over één van onze producten zeker even contact met ons op. Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen.

Search engine powered by ElasticSuite