Natrium hypochloriet

Natrium hypochloriet is het natriumzout van waterstofhypochloriet. De stof wordt ook wel chloorbleekloog, chloorbleekmiddel en chloorbleekwater genoemd en heeft als brutoformule NaCIO. In zijn zuivere vorm komt natrium hypochloriet voor als een groen-gele vaste stof met een onaangename geur, maar meestal wordt het als oplossing in water gebruikt. In het laboratorium wordt natrium hypochloriet veel gebruikt voor oxidaties, zoals de oxidatie van alcoholen tot ketonen. Daarnaast kent de stof ook nog vele andere toepassingen in verschillende industrieën. 

... Lees meer
6 producten
Sorteer op

Eigenschappen van natrium hypochloriet

Natrium hypochloriet heeft een smeltpunt van 18 °C en is goed oplosbaar in water. De stof ontleedt bij verhitting, bij contact met zuren en onder invloed van licht en sommige metalen, waarbij er giftige en bijtende stoffen worden gevormd. Natrium hypochloriet is een sterk oxidatiemiddel en reageert met brandbare en reducerende stoffen. De oplossing van de stof in water is een zwakke base en is niet brandbaar. 

Gevaren rond natrium hypochloriet

Natrium hypochloriet kan in het lichaam terecht komen door inademing met hoesten en keelpijn als gevolg. Zorg als dit gebeurt voor voldoende verse lucht en neem bij twijfels of klachten contact op met arts. Ook kan het in het lichaam terecht komen door in te slikken met als gevolg buikpijn, een brandend gevoel, hoesten, diarree, keelpijn en braken. Zorg er in dit geval voor dat de mond goed wordt uitgespoeld en dat er veel water wordt gedronken. Raadplaag ook onmiddellijk een arts, want bij inslikken bestaat er gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag. 

Als de stof in aanraking komt met de huid of ogen, veroorzaak dit roodheid en pijn. Zorg ervoor dat indien de stof in aanraking komt met de huid deze goed wordt gespoeld met water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Niet behandelde brandwonden kunnen namelijk in moeilijk geneesbare brandwonden veranderen. Zorg er bij aanraking met de ogen voor dat deze goed worden gespoeld en raadpleeg een oogarts. 

Bij kortstondige blootstelling is de stof irriterend voor de ogen, huid en de luchtwegen. Bij langdurige of herhaalde blootstelling kan de huid gevoelig worden. Natrium hypochloriet is giftig voor waterorganismen. Ook is het mogelijk mutageen en zeer toxisch als het in contact komt met ammoniumzouten. 

Natrium hypochloriet bij InstruLabo

Bij InstruLabo hebben wij alle benodigdheden voor in het laboratorium. Dit varieert van een ruim assortiment aan chemicaliën, tot diverse pompen en ook voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen die het werk een stuk veiliger maakt. In ons ruime assortiment aan chemicaliën vindt u dus ook natrium hypochloriet. Deze vindt u bij ons in verschillende hoeveelheden en verschillende soorten. Bekijk de hele collectie voor alle opties. 

Natrium hypochloriet kopen?

Heeft u interesse in het natrium hypochloriet van InstruLabo of in één van onze andere producten? Neem indien u nog twijfelt of vragen heeft zeker even contact met ons op. Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag verder helpen.

Search engine powered by ElasticSuite