Pentaan

Pentaan heeft als brutoformule C5H12. Het is het vijfde koolwaterstof uit een groep van alkanen. De stof kent drie isomeren, dit zijn n-pentaan, isopentaan en tertpentaan of neonpentaan. Cyclopentaan is geen isomeer van pentaan omdat het slechts tien waterstofatomen heeft en pentaan heeft er twaalf. De stof wordt vooral gebruikt als apolair oplosmiddel. Pentanen zijn componenten van sommige brandstoffen en worden in het laboratorium als speciale oplosmiddelen gebruikt. De eigenschappen lijken sterk op die van butanen en hexanen.

... Lees meer
8 producten
Sorteer op

Wat is pentaan en waar wordt het voor gebruikt?

Pentaan is een koolwaterstof met vijf koolstofatomen en wordt vaak gebruikt als oplosmiddel, blaasmiddel en brandstofadditief. Het wordt voornamelijk gebruikt in de productie van polyurethaanschuimen en als drijfgas in spuitbussen.

Hieronder vindt u de drie belangrijkste informatie over pentaan:

  • Pentaan is een vluchtige en ontvlambare vloeistof met een kookpunt van 36°C.
  • Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het hanteren van pentaan, zoals het dragen van beschermende kleding en het werken in een goed geventileerde ruimte.
  • Pentaan wordt beschouwd als een milieuvriendelijk alternatief voor chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) omdat het geen ozonlaag afbrekende stoffen bevat.

Eigenschappen pentaan

Pentaan is in aggregatietoestand een vloeibare en kleurloze stof. Het heeft een smeltpunt van -129 °C en een kookpunt van 36 °C. De stof is slecht oplosbaar in water. 

Pentaan wordt hoofdzakelijk toegepast als apolair oplosmiddel. In het apolaire oplosmiddel pentaan ontstaan er geen ionen en hierdoor zijn mengsels van samengesteld stoffen in pentaan niet geleidend voor elektrische stroom. 

Wat doet pentaan?

Pentaan is een vluchtige organische verbinding die veelal wordt gebruikt als oplosmiddel voor oliën en vetten, evenals voor andere organische verbindingen. Het heeft een laag kookpunt en wordt gebruikt in laboratoriumexperimenten als drijfgas in spuitbussen, maar ook als brandstof. Pentaan heeft ook een isolerende werking en kan worden gebruikt in de productie van isolatiematerialen.

Is pentaan giftig?

Pentaan kan gezondheidseffecten hebben bij blootstelling aan hoge concentraties. Het kan leiden tot irritatie van de ogen, neus en keel, hoofdpijn, duizeligheid en bewusteloosheid. Maak evengoed altijd gebruik van beschermende kleding zoals een labjas, handschoenen, oogbescherming en adembescherming.

Hieronder vindt u de drie belangrijkste informatie over de gezondheidseffecten van pentaan:

  • Pentaan kan via inademing, huidcontact of inslikken in het lichaam terechtkomen.
  • Blootstelling aan hoge concentraties pentaan kan leiden tot brandwonden en ontvlambare dampen.
  • Langdurige blootstelling aan pentaan kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals lever- en nierbeschadiging.

Wat te doen bij blootstelling aan pentaan?

Komt de stof toch terecht in de ogen, spoel deze dan goed af met voldoende water en raadpleeg bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts. Komt het pentaan in contact met de huid, verwijder dan de kleding en spoel de desbetreffende plek af met voldoende water.

In het geval van huidirritatie moet er een arts geraadpleegd worden.

Na inademing van de stof moet er voor voldoende verse lucht gezorgd worden en bij twijfel of aanhoudende klachten moet er een arts geraadpleegd worden. Na inslikken van pentaan moet de mond gespoeld worden en moet er geen braken worden opgewekt. Ook moet er onmiddellijk een arts geraadpleegd worden. 

Pentaan bij InstruLabo

Bij InstruLabo hebben wij alle benodigdheden voor in het laboratorium. U vindt bij ons een ruim assortiment aan diverse chemicaliën. Daarnaast hebben we ook nog allerlei producten die het werken met deze chemicaliën veiliger maken. Deze vindt u terug in de collectie bescherming en veiligheid. Zo hebben wij ook een ruime keuze aan pentaan. Dit vindt u bij InstruLabo in verschillende mengsels, merken en hoeveelheden. Van zuivere pentaan tot n-pentaan en iso-pentaan. Bekijk de volledige collectie om alle opties te bekijken.

Pentaan kopen?

Heeft u nog vragen over het pentaan van InstruLabo of over één van onze andere producten? Neem dan zeker contact met ons op! Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen!

Search engine powered by ElasticSuite