Petroleumether

Petroleumether of ligroïne is een mengsel van lichte koolwaterstoffen, dat verkregen wordt door distillatie van ruwe aardolie. Het bevat typisch gezien koolwaterstoffen met vier tot twaalf koolstofatomen zoals n-pentaan, n-hexaan en benzeen en het kookt tussen de 20 °C en 65 °C. Hoewel de naam dit misschien doet vermoeden is het chemisch gezien geen ether, maar wel een mengsel van alkanen. Petroleumether behoort tot de meest vluchtige vloeibare koolwaterstofoplosmiddelen en is zeer licht ontvlambaar.

... Lees meer
15 producten
Sorteer op

Toepassingen petroleumether

Petroleumether wordt gewoonlijk in de petroleumraffinaderij aan brandstofmengsels toegevoegd. Het is ook een oplosmiddel voor vetten, harsen en latex en wordt als oplosmiddel gebruikt in de organische chemie. Hier wordt petroleumether vaak als ligroïne aangeduid. Het wordt niet aangeraden om een fractie te gebruiken met een breder kookpuntbereik dan 20 °C, vanwege het mogelijke verlies van het vluchtigere deel tijdens het gebruik ervan. Dit beïnvloed de oplosbaarheidseigenschappen van het mengsel, omdat alleen de hoog kokende componenten dan overblijven. 

Gevaren van petroleumether

Petroleumether is een gevaarlijke stof waar secuur mee gewerkt moet worden. De stof kan namelijk dodelijk zijn wanneer deze wordt ingeslikt of in de luchtwegen terechtkomen. Om zo veilig mogelijk te werk te kunnen gaan is bescherming van belang. Denk aan beschermende kleding, beschermende handschoenen en oogbescherming.

Komt u toch in contact met de stof raadpleeg dan bij twijfel of bij aanhoudende klachten altijd een arts. Ook is het belangrijk om na inademing van de stof voor voldoende frisse lucht te zorgen. Als de stof op de huid of in de ogen terecht komt dan moeten de desbetreffende plekken met veel water worden afgespoeld. Na inslikken moet er direct een arts geraadpleegd worden en bij braken moet er op aspiratiegevaar gelet worden. Klachten na blootstelling aan petroleumether kunnen zijn irritaties, duizeligheid, slaperigheid en narcotische werkingen.

Petroleumether bij InstruLabo

Bij InstruLabo hebben we alle benodigdheden voor in het laboratorium. Van allerlei chemicaliën tot laboratorium glaswerk, bescherming en zo dus ook petroleumether. Dit is bij ons beschikbaar in verschillende soorten, merken en hoeveelheden. Bekijk de volledige collectie om alle opties te bekijken. 

Petroleumether kopen?

Heeft u interesse in het petroleumether van InstruLabo of in één van onze andere producten? Neem bij twijfels of vragen zeker contact met ons op! Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen!

 

Search engine powered by ElasticSuite