Salpeterzuur

Salpeterzuur, oftewel waterstofnitraat, is een sterk anorganisch zuur dat veel technische toepassingen kent. Salpeterzuur in zuivere toestand is een kleurloze vloeistof met een intense prikkelende geur. Daarnaast is salpeterzuur goed oplosbaar in water. De meest gebruikte toepassingen van salpeterzuur is in de kunstmest- en explosievenindustrie. Ook kent salpeterzuur vele toepassingen in laboratoriums.

Let op: Levering alleen na ontvangst van benodigde documenten (worden toegezonden na bestellen of kunnen vooraf aangevraagd worden) en vaststellen van identiteit.

... Lees meer
Producten 1-24 van 35
Sorteer op

Wat is salpeterzuur en waarvoor wordt het gebruikt?

Salpeterzuur, ook wel bekend als nitric acid, is een sterk corrosief en bijtend zuur dat wordt gebruikt in verschillende industrieën. Het zuur wordt vaak gebruikt als reagens in laboratoria en als etsmiddel in de metallurgische en elektronische industrieën. Daarbij is salpeterzuur in staat om materialen, zoals zilver en koper, op te lossen. Bij toevoeging van geconcentreerd waterstofchloride wordt de gevormde oplossing ‘Koningswater’, oftewel ‘aqua regia’, genoemd. Deze samenvoeging kan zelfs goud oplossen. In het laboratorium wordt dit mengsel ingezet om organische resten uit bijvoorbeeld laboratorium glaswerk te verwijderen.

Kenmerken

Salpeterzuur is een kleurloos tot geelachtig zuur met een scherpe en verstikkende geur. Het zuur is zeer corrosief en kan ernstige brandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Daarnaast is salpeterzuur een sterk oxidatiemiddel en kan reageren met organische materialen en andere chemicaliën om explosieve mengsels te vormen.

 • Formule: HNO₃
 • Molaire massa: 63,01 g/mol
 • Dichtheid: 1,51 g/cm³
 • Kookpunt: 83 °C
 • Smeltpunt: -42 °C
 • CAS-nummer: 7697-37-2
 • IUPAC-naam: Nitric acid

Wat zijn de toepassingen van salpeterzuur?

Salpeterzuur heeft verschillende toepassingen in verschillende industrieën. Zo wordt het gebruikt als etsmiddel in de metallurgische en elektronische industrieën om metalen oppervlakken te reinigen en te etsen. Ook wordt het gebruikt als reagens in laboratoria voor de analyse van verschillende verbindingen, zoals aminozuren en eiwitten.

Het zuur wordt gebruikt bij de productie van kunstmeststoffen, zoals ammoniumnitraat. Daarnaast wordt salpeterzuur ook gebruikt bij de productie van organische verbindingen, zoals nylon en adipinezuur en wordt het gebruikt in de fotografie-industrie voor de productie van zilvernitraat, dat wordt gebruikt als fotografische ontwikkelaar.

Belangrijke informatie over de toepassingen van salpeterzuur zijn onder andere:

 • Salpeterzuur wordt vaak gebruikt in industriële processen en vereist daarom strikte veiligheidsmaatregelen en professionele behandeling.
 • Het zuur kan worden gebruikt als oxidatiemiddel, waardoor het zeer reactief is en gevaarlijke mengsels kan vormen met andere stoffen.
 • Bij gebruik van salpeterzuur in laboratoria is het belangrijk om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en het zuur veilig te hanteren en op te slaan.

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen bij het werken met salpeterzuur?

Vanwege de zeer corrosieve en bijtende eigenschappen van salpeterzuur, is het essentieel om strikte veiligheidsmaatregelen te nemen bij het werken met dit zuur. 

Hier zijn enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen:

 • Draag altijd beschermende kleding zoals handschoenen, een veiligheidsbril en een labjas.
 • Werk in een goed geventileerde ruimte en vermijd inademing van dampen.
 • Vermijd contact van het zuur met de huid en ogen. Maak gebruik van oogbescherming.
 • Houd salpeterzuur gescheiden van andere chemicaliën, vooral organische stoffen en reductiemiddelen.
 • Gebruik een speciale container voor het bewaren en transporteren van salpeterzuur.
 • Zorg voor een goede afvoer van resten en afval van het zuur.

Belangrijke informatie over veilig werken met salpeterzuur zijn onder andere:

 • Salpeterzuur is zeer corrosief en kan ernstige brandwonden veroorzaken bij contact met de huid
 • Bij inademing van dampen van salpeterzuur kan irritatie van de luchtwegen optreden en in ernstige gevallen zelfs longoedeem veroorzaken.
 • In geval van blootstelling aan salpeterzuur is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen en het getroffen gebied te spoelen met water.

Hoe kan salpeterzuur worden afgebroken of geneutraliseerd?

Salpeterzuur kan worden afgebroken of geneutraliseerd door middel van verschillende chemische reacties. Hier zijn enkele methoden om salpeterzuur af te breken of te neutraliseren:

Neutralisatie met een base

Salpeterzuur kan worden geneutraliseerd door het toevoegen van een sterke base, zoals natriumhydroxide of ammoniak. De reactie produceert water en een zout.

Reductie met een reductiemiddel

Salpeterzuur kan worden afgebroken door het toevoegen van een reductiemiddel, zoals ijzer of koper. De reactie produceert stikstofdioxide en water.

Verdunning met water

Salpeterzuur kan worden verdund met water om de concentratie te verlagen en de zuurgraad te verminderen.

Belangrijke informatie over het afbreken of neutraliseren van salpeterzuur zijn onder andere:

 • Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het afbreken of neutraliseren van salpeterzuur, omdat sommige reacties exotherm kunnen zijn en hitte kunnen genereren.
 • Bij neutralisatie van salpeterzuur met een base is het belangrijk om de juiste hoeveelheid base toe te voegen om volledige neutralisatie te garanderen en de pH-waarde te controleren.
 • Bij reductie van salpeterzuur met een reductiemiddel is het belangrijk om de juiste hoeveelheid reductiemiddel toe te voegen om volledige reductie te garanderen en de resulterende stikstofdioxide-gasvorming te ventileren.
 • Verdunning van salpeterzuur met water kan resulteren in een verhoogd volume van de oplossing, wat op zijn beurt kan leiden tot een verhoogd risico op morsen of overstromingen.

Salpeterzuur kopen bij InstruLabo

Salpeterzuur met een concentratie hoger dan 3% wordt niet aan particulieren verkocht. Salpeterzuur kan gebruikt worden als precursor voor explosieven. Om deze reden is het noodzakelijk om de gevraagde documenten voorafgaand aan te leveren.

Heeft u nog vragen over salpeterzuur of over één van onze andere chemicaliën? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag.

Search engine powered by ElasticSuite