Tergitol

Tergitol staat ook wel bekend als NP-40 en nonyl phenoxypolyethoxylethanol. Tergitol heeft als formule H(C2H4O)nO(C6H4)C9H19. De stof is een in de handel verkrijgbaar wasmiddel met CAS-registratienummer 9016-45-9. Tergitol is een geëthoxyleerd nonylfenol voor niet-ionische oppervlakteactieve stoffen en kan fungeren als emulgator en demulgator. Tergitol wordt vaak gebruikt om alle membranen in een cel open te breken, inclusief het kernmembraan. Om alleen het cytoplasmamembraan te breken, kunnen andere reinigingsmiddelen, zoals IGEPAL CA-630, worden gebruikt.

... Lees meer
3 producten
Sorteer op

Is tergitol gevaarlijk?

Tergitol kan gevaarlijk zijn wanneer de stof inwendig of uitwendig in contact komt met de mens. Net als bij andere chemicaliën is het dus ook bij tergitol belangrijk om voorzichtig met de stof om te springen. Zorg daarom altijd voor voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen om blootstelling aan de stof te voorkomen.

Maatregelen bij blootstelling aan tergitol

Komt u onverhoopt toch in contact met tergitol? Dan is het belangrijk om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Let daarbij onder andere op de volgende adviezen:

  • Draag bij het werken met tergitol beschermende handschoenen, oogbescherming en gelaatsbescherming.
  • Vermijd inademing van de stof in de vorm van rook, gas, nevel, damp of spuitnevel.
  • Breng de persoon na inademing van tergitol naar een omgeving met frisse lucht.
  • Spoel de ogen na contact met tergitol voorzichtig met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen en blijf indien mogelijk spoelen met water.
  • Raadpleeg na contact van de ogen met tergitol onmiddellijk aan antigifcentrum of een arts.
  • Voelt iemand zich onwel na werken of contact met tergitol? Raadpleeg dan aan antigifcentrum of een arts.
  • Voer de inhoud en/of verpakking van tergitol af naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Raadpleeg het veiligheidsblad, ofwel MSDS, van tergitol voor alle veiligheidsvoorschriften en -adviezen.

Koop chemicaliën van hoogwaardige kwaliteit bij InstruLabo

Heeft u de juiste variant tergitol op het oog? Bestel dit product dan eenvoudig online bij InstruLabo. Ook de nodige beschermende producten vindt u in ons uitgebreide assortiment. InstruLabo is ISO 9001:2015 gecertificeerd, wat betekent dat we uitsluitend producten van hoogwaardige kwaliteit leveren. Daarnaast zorgen we voor snelle en betrouwbare bezorging in zowel binnen- als buitenland.

Heeft u vragen over tergitol, andere producten of onze service? Laat dan gerust van u horen. Onze deskundigen helpen u graag verder met persoonlijk advies over de verschillende varianten van tergitol en andere producten.

Search engine powered by ElasticSuite