Trichloorazijnzuur

Trichloorazijnzuur wordt ook wel TCA-zuur, TCAA of trichloorethaanzuur genoemd. Het is een organisch zuur en de brutoformule van deze stof is C2HCI3O2. Het komt over het algemeen voor als kleurloze tot witte kristallen en het is wateraantrekkend met een scherpe doordringende geur. Trichloorazijnzuur is een analoog van azijnzuur waarbij de drie waterstofatomen van de methylgroep allemaal zijn vervangen door chlooratomen. Zouten en esters van de stof worden trichlooracetaten genoemd.

... Lees meer
3 producten
Foto-tabel Lijst
Sorteer op

Toepassingen trichloorazijnzuur

Er zijn verschillende toepassingen voor trichloorazijnzuur. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Biochemische toepassingen: Trichloorazijnzuur is essentieel in de biochemie voor de precipitatie van macromoleculen zoals DNA, RNA en eiwitten. 
  • Productie van natriumtrichlooracetaat: Het wordt gebruikt om natriumtrichlooracetaat te produceren, een zout met diverse industriële toepassingen, waaronder als herbicide en als katalysator in organische synthese.
  • Laboratoriumreagens: Trichloorazijnzuur wordt ook gebruikt in laboratoria als reagens bij het testen van eiwitten in bloed en voor andere testen.

Gevaren rond trichloorazijnzuur

Trichloorazijnzuur is niet brandbaar, maar bij verhitting kunnen er wel giftige en corrosieve dampen vrijkomen. Inademing van deze damp kan longoedeem veroorzaken, maar symptomen ontstaan vaak pas na een paar uur. Ook kan deze stof ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. De stof is corrosief en milieugevaarlijk. Het is zeer giftig voor in het water levende organisme en heeft langdurige gevolgen. 

Na inslikken van trichloorazijnzuur moet de mond worden gespoeld en moet er geen braken worden opgewekt. Bij contact met de huid moet de kleding worden verwijderd en de huid met water worden afgespoeld. Als de stof in de ogen terecht komt dan moeten deze met water worden gespoeld. Indien mogelijk moeten contactlenzen worden verwijderd en vervolgens weer verder spoelen. Als één van deze dingen gebeurt dan moet er onmiddellijk een arts of antigifcentrum geraadpleegd worden. 

Draag tijdens het werken met deze stof altijd voldoende bescherming. Denk aan beschermende kleding, handschoenen, oogbescherming en gelaatsbescherming

Waar zit trichloorazijnzuur in?

Trichloorazijnzuur is een chemische stof die je niet in eten of drinken vindt, omdat het giftig is. Het wordt wel gebruikt in verschillende industrieën. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • In Pesticiden: Een belangrijke toepassing van trichloorazijnzuur is bij het vervaardigen van bepaalde pesticiden. Deze worden gebruikt in de landbouw om gewassen te beschermen tegen ongedierte en ziektes.
  • In laboratoria: Trichloorazijnzuur wordt vaak gebruikt in laboratoriuminstellingen. Het dient als een belangrijk chemisch reagens voor verschillende experimenten en analyses.
  • Biochemische experimenten:  Een specifieke toepassing in de biochemie is het isoleren van eiwitten. Trichloorazijnzuur wordt gebruikt om eiwitten neer te slaan uit oplossingen, wat belangrijk is voor onderzoek naar de structuur en functie van eiwitten.

Omdat trichloorazijnzuur giftig is, wordt het alleen in gecontroleerde omgevingen gebruikt. Het is niet veilig voor mensen om het binnen te krijgen, en het kan ook schadelijk zijn voor de huid, ogen en longen als je ermee in contact komt.

Trichloorazijnzuur bij InstruLabo

Bij InstruLabo verkopen wij alles voor in het laboratorium, van chemicaliën tot bescherming. Ook hebben we meerdere opties aan kwalitatief goede trichloorazijnzuur. Trichloorazijnzuur vindt u bij ons in verschillende hoeveelheden, soorten en merken. Bekijk al onze collecties om te zien wat we nog meer hebben.

Trichloorazijnzuur kopen?

Heeft u nog vragen over trichloorazijnzuur van InstruLabo of over één van onze andere producten? Neem dan zeker contact met ons op! Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen!

Search engine powered by ElasticSuite