Triethylamine

Triethylamine of TEA is een organische verbinding met als brutoformule C6H15N. In zuivere toestand is het een kleurloze tot lichtgele vloeistof met een karakteristieke indringende ammoniak geur, die door sommigen als een sterke vislucht wordt omschreven. Triethylamine is goed mengbaar met water. Verder is het ook nog mengbaar in gewone organische oplosmiddelen zoals aceton, ethanol en di-ethylether.

... Lees meer
2 producten
Sorteer op

Toepassingen triethylamine

Triethylamine wordt vaak gebruikt als oplosmiddel of als base bij organische syntheses. Het gebruik in deze context hangt samen met het feit dat triethylamine het eenvoudigste tertiaire amine is dat bij een ruimer temperatuurbereik boven kamertemperatuur nog vloeibaar is. 

Triethylamine wordt verder ook nog gebruikt bij de productie van quaternaire ammoniumverbindingen voor hulpstoffen voor textiel en quaternaire ammoniumzouten van kleurstoffen. Het is ook een katalysator en zuurneutralisator voor condensatiereacties en is nuttig als tussenproduct voor de productie van medicijnen, pesticiden en andere chemicaliën.

Gevaren triethylamine

Triethylamine is een licht ontvlambare vloeistof en damp. Het is daarom belangrijk om de vloeistof verwijderd te houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Inademing van de stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Probeer dit te vermijden en als het wel gebeurt zorg dan voor voldoende frisse lucht en laat de persoon in kwestie rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. 

De stof kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. Als de stof in contact met de huid komt dan moet de kleding worden verwijderd en moet de huid worden afgespoeld met veel water. Bij aanhoudende klachten moet er een arts geraadpleegd worden. Als de stof in de ogen terecht komt dan moeten deze voorzichtig met water worden afgespoeld en indien mogelijk moeten contactlenzen worden verwijderd. Ook moet er onmiddellijk een arts of antigifcentrum geraadpleegd worden.

Draag tijdens het werken met triethylamine voldoende bescherming om zo veilig mogelijk aan het werk te kunnen gaan. Denk aan beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming

Triethylamine kopen?

Bij InstruLabo verkopen wij alle benodigdheden voor in het laboratorium. Van chemicaliën tot bescherming en laboratorium glaswerk. Voor al u laboratorium werkzaamheden kunt u bij ons terecht. Zo hebben wij ook triethylamine. Bent u geïnteresseerd in het triethylamine van InstruLabo of in een van onze andere producten? Neem bij twijfels of vragen zeker contact met ons op. We hebben bij InstruLabo professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen. 

 

Search engine powered by ElasticSuite