Tris (Tromethamine)

tromethamine, ook bekend als Tris (hydroxymethyl) aminomethaan is vaak simpelweg aangeduid als Tris. Dit is een organische verbinding die uniek is vanwege zijn tweevoudigheid als zowel een polyol alcohol met drie hydroxylgroepen als een primair amine. Deze eigenschappen classificeren Tris als een biobase. Met een pKa-waarde van 8,1 is Tris uiterst geschikt voor het creëren van buffers in het pH-bereik van 7,2 tot 9. Dit maakt Tris een veelzijdige keuze voor verschillende biochemische en moleculaire biologie toepassingen.

... Lees meer
7 producten
Sorteer op

Wat is Tris (Hydroxymethyl) Aminomethaan?

Tris HCl(tromethamine) is een organische verbinding, bekend om zijn toepassing als buffer in biochemische en moleculaire biologie laboratoria. Het helpt bij het handhaven van een constante pH in oplossingen, wat cruciaal is voor vele experimenten. Tris is bijzonder effectief in het bufferen van pH-waarden tussen de 7,2 en 9, wat dicht bij de fysiologische pH van de meeste organismen ligt, en maakt het daardoor een ideale keuze voor vele onderzoeksdoeleinden. Zie hieronder een aantal voorbeelden van experimenten waarvoor Tris gebruikt wordt:

  • Elektroforese: Tris wordt vaak gebruikt als buffer in elektroforese-gels voor de scheiding van DNA, RNA, eiwitten en andere biomoleculen. Het handhaaft een stabiele pH tijdens het elektroforeseproces, wat essentieel is voor de nauwkeurige scheiding van moleculen.
  • Enzymatische reacties: Tris wordt toegevoegd aan reactiemengsels om de pH op een constant niveau te houden tijdens enzymatische reacties. Dit is cruciaal omdat veel enzymen gevoelig zijn voor pH-veranderingen.
  • Polymerase chain reaction (PCR): Tris wordt gebruikt in PCR-reagentia om de pH van de reactie mix te stabiliseren en optimale omstandigheden te bieden voor de DNA-amplificatie.
  • Celkweekmedia: Tris wordt soms toegevoegd aan celkweekmedia om de pH van de media te bufferen en een geschikte omgeving voor celgroei te handhaven.
  • Enzymactiviteitstesten: Bij het onderzoeken van enzymactiviteit in biochemische assays wordt Tris vaak gebruikt om de pH van de reactie mix te regelen en te optimaliseren.
  • Buffer voor immunoreacties: Tris kan worden gebruikt als buffer voor immunoreacties, zoals ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) en immunoprecipitatie.
  • RNA-extractie: Tris wordt soms gebruikt bij de isolatie van RNA om de pH van de gebruikte oplossingen te reguleren en RNA-integriteit te behouden.
  • Chromatografie: Tris kan worden gebruikt als buffer in chromatografische scheidingstechnieken, zoals ionenuitwisselings chromatografie.

Toepassingen van Tris in Laboratoria

In laboratoriumsettings speelt Tromethamine, vaak aangeduid als Tris, een cruciale rol in diverse onderzoeksvelden en experimentele procedures. Tris wordt voornamelijk gebruikt als buffer in biochemische en moleculaire biologie-experimenten, waar het helpt bij het handhaven van een stabiele pH-waarde, essentieel voor de nauwkeurigheid van experimenten. Het is bijzonder effectief voor het bufferen in het pH-bereik van 7,2 tot 9, waardoor het ideaal is voor DNA/RNA-extractieprotocollen en enzymassays. 

Tris wordt ook gebruikt in elektroforese, waar het bijdraagt aan de scheiding van macromoleculen zoals eiwitten en nucleïnezuren. Daarnaast is Tris een standaardcomponent in vele buffers gebruikt voor celcultuur en weefselkweek, en wordt het ingezet voor de synthese van biomoleculen, waardoor het een onmisbaar reagens is in moderne laboratoria.

Hoe veilig omgaan met tris

Hoewel tris over het algemeen als veilig en niet toxisch wordt beschouwd, is het belangrijk om altijd veiligheidsprotocollen te volgen. Hier zijn enkele belangrijke richtlijnen en aandachtspunten:

Persoonlijke bescherming: 

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals laboratoriumjassen, veiligheidsbrillen en handschoenen.

Veilige opslag 

Bewaar tris op een droge, koele plaats, weg van direct zonlicht en hittebronnen. Zorg ervoor dat de opslagcontainers goed gesloten en correct gelabeld zijn.

Gevaren en voorzorgsmaatregelen: 

Hoewel Tris over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kan inademing van poeder irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Vermijd om deze reden de vorming van stof en zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimte.

Tris (Hydroxymethyl) Aminomethaan kopen?

Ons assortiment omvat diverse varianten van Tris, beschikbaar in verschillende verpakkingsgroottes om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Met opties variërend van een compacte verpakking van 100 gram tot een ruime hoeveelheid van 1 kilogram. Neem bij twijfels of vragen gerust contact met ons op. Onze professionele adviseurs helpen u graag verder met persoonlijk advies.

Search engine powered by ElasticSuite