Zinkchloride

Zinkchloride is een verbinding van de elementen zink en chloor. In de zuivere vorm komt de stof voor als een kleurloze of witte vaste stof zonder geur. Het is een erg hygroscopische stof en bijzonder goed oplosbaar in water. De formule van zinkchloride is ZnCI2 en er zijn negen vormen van de stof bekend. Zinkchloride is een vrij sterk Lewis-zuur. In de organische chemie wordt het vermengd met geconcentreerd zoutzuur en dit wordt gebruikt voor de omzetting van alcoholen in chloriden. Van zinkchloride zijn er vijf hydraten bekend. 

... Lees meer
6 producten
Sorteer op

Toepassingen van zinkchloride

Zinkchloride kent veel verschillende toepassingen in diverse industrieën. Het is een nuttig Lewis-zuur in de organische chemie. Gesmolten zinkchloride katalyseert de omzetting van methanol in hexamethylbenzeen. De combinatie van zoutzuur en zinkchloride is effectief voor het bereiden van alkyl-chloriden uit alcoholen. Ook activeert de stof benzylische en allylische halogeniden in de richting van substitutie door zwakke nucleofielen zoals alkenen. Ook is de stof een nuttig uitgangsreagens voor de synthese van veel ogranozinkragentia. 

Veiligheid rond zinkchloride

Net zoals bij alle chemicaliën is het ook bij zinkchloride van belang om voorzichtig te werk te gaan. Zorg daarom altijd voor bescherming zoals, beschermende handschoenen, lichaamsbescherming en oogbescherming

Komt de stof toch in contact met de huid, dan moet deze onmiddellijk met veel water worden gewassen. Ook is behandeling door een arts noodzakelijk, want niet behandelde brandwonden kunnen veranderen in moeilijk geneesbare wonden. Bij oogcontact met de stof moeten deze met geopende oogleden met stromend water worden gespoeld. Ook moet er een oogarts geraadpleegd worden. 

Na inslikken van de stof moet de mond worden uitgespoeld en moet er veel water worden gedronken. In het geval van inslikken bestaat er gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag, daarom moet er ook onmiddellijk een arts geraadpleegd worden. Bij inademing van zinkchloride moet er voor voldoende verse lucht gezorgd worden. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen moet er een arts geraadpleegd worden.

De belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten bij blootstelling aan zinkchloride zijn corrosie, braken, gevaar voor blindheid, maagperforatie, hoesten en ademnood.  

Zinkchloride bij InstruLabo

Bij InstruLabo vindt u alle benodigdheden voor in het laboratorium. U vindt bij ons een ruim assortiment aan diverse chemicaliën. Daarnaast hebben we ook nog allerlei producten die het werken met deze chemicaliën veiliger maken. Deze vindt u terug in de collectie bescherming en veiligheid. Ook vindt u meerdere opties aan zinkchloride bij ons. Deze vindt u bij ons in verschillende hoeveelheden, soorten en merken. Bekijk onze hele collectie om alle opties te zien. 

Zinkchloride kopen?

Bent u geïnteresseerd in het zinkchloride van InstruLabo of in één van onze andere producten? Neem bij twijfels of vragen zeker even contact met ons op! Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen.

Search engine powered by ElasticSuite