Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, heeft Instru-Labo met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Instru-Labo kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Instru-Labo niet instaan.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Instru-Labo verstrekt op deze website informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Instru-Labo worden onderhouden. Hoewel Instru-Labo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan, of welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze sites. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat Instru-Labo alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Instru-Labo.

Door Instru-Labo per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Instru-Labo staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 
Search engine powered by ElasticSuite