Privacybeleid

Instru-Labo respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat alle persoonsgegevens van de klanten vertrouwelijk worden behandeld.

Instru-Labo slaat uitsluitend gegevens op die de klant zelf invult op het invulscherm indien hij/zij een bestelling via de site doet, zoals NAW- en bedrijfsgegevens. Instru-Labo gebruikt deze gegevens uitsluitend om de bestelling goed te kunnen afleveren. Instru-Labo zal deze gegevens in geen geval ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van de payment service provider die zorg draagt voor de incasso van de betaling.

Instru-Labo kan de verkregen gegevens gebruiken om (gepersonaliseerde) aanbiedingen te doen en/of nieuwsbrieven en andere relevante informatie te verstrekken. Alle bestellingen die de klant via de website doet, zullen op naam worden geregistreerd en gedurende een bepaalde periode worden bewaard.

Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Instru-Labo hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.
Op verzoek van de klant zal Instru-Labo een overzicht verstrekken van de gegevens die zijn bewaard. Als klant kunt u uw gegevens ook inzien en desgewenst aanpassen door in te loggen op deze website middels het geregistreerde emailadres en wachtwoord.